INREGISTRARILE ELECTRONICE –

MIJLOACE DE PROBA IN DREPTUL COMERCIAL

 

Inregistrarea electronica este definita in doctrina ca fiind un document informatic care realizeaza o dematerializare a informatilor care sunt stocate pe suport electronic iar la nevoie sunt reproduse pe suport de hartie

Cea mai larga raspandire o are posta electronica care  este un mijloc deseori folosit de catre comercianti in comunicarea dintre acestia sau cu clienti(consumatori de produse si servicii)  in relatiile comerciale.

Astfel comerciantii folosind  emailul incheie conventii  comerciale  intre  parti aflate la distanta prin procedura oferta – acceptare,  modifica anumite  clauze stabilite prin contracte , informeaza cocontractantul sau consumatorul despre obiectul obligatiei asumate , despre detalii privind calitatea  produselor si serviciilor  prestate , despre  termene de plata si multe alte asemenea informatii .

Ne  punem problema din punct de vedere juridic care este valoarea probatorie a  inregistrarilor electronice care capata un rol tot mai important in relatiile comerciale.

In jurisprudenta judecatorii apreciaza sau trebuie sa aprecieze cu prudenta aceste mijloace de proba nereglementate expres in Codul comercial , avand in vedere faptul ca pot fi usor contrafacute  sau trucate , nu se poate sti intotdeauna  cu exactitate  in lipsa coroborarii cu  alte probe , cine este expeditorul sau destinatarul, daca este intr-adevar  partea aflata intr-un litigiu sau daca sunt sau nu probe preconstituite .

Dreptul roman a venit intampinarea progresului tehnic cu doua legi cu rezonanta in domeniu si anume Legea 455/2001 privind semnatura electronica si Legea 365 /2002 privind comertul electronic.

Legea 365/2002  in speta articolul 7 alin. 1 prevede faptul ca , contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor atunci cand sunt intrunite toate conditiile cerute de legea speciala pentru validitatea acestora. Astfel pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor pentru a utiliza mijloacele electronice insa proba incheierii contractelor este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie  de proba  si ale Legii 455/2001 privind semnatura electronica .

Astfel potrivit legii mentionate mai sus “ daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului.”

Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediata a prestatiei caracteristice se considera incheiat in momentul in care debitorul acesteia a inceput executarea, in afara de cazul in care ofertantul a cerut ca in prealabil sa i se comunice acceptarea,  in acest ultim caz aplicandu-se prevederile alin 1.

Important este de stiut ca in situatiile in care legea impune ca informatia sa fie pastrata sau prezentata in forma sa originala , cerinta este indeplinita daca sunt intrunite cumulativ mai multe conditii printre care asigurarea garantiei integritatii informatiei(situatie relativa)  si  semnarea mesajului utilizandu-se semnatura electronica extinsa .

Legea comerciala  si doctrina in domeniu impun ca oferta de a contracta sa fie : reala , ferma exprimand o propunere neindoielnica pentru un angajamnet juridic , neechivoca , precisa si completa adica sa cuprinda toate elementele luate in considerare pentru incheierea contractului. Deci practic oferta trebuie pastrata in forma sa originala , nealterata pentru a sti cu precizie  ce anume destinatarul a accepat pentru formarea unui contract valid. In concluzie daca ne raliem la conditiile ce trebuie indeplinite potrivit legii 365/2002 este nevoie sa fie utilizata semnatura electronica extinsa.

Potrivit legii 455/2001 inscrisul sub semnatura electronica este considerat mijloc de proba asemenea inscrisului sub semnatura privata daca i s-a atasat sau asociat logic o semnatura electronica bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice. Procedura nu este deloc simpla implicand costuri tehnice si in multe cazuri nu se foloseste de catre comercianti, acestia rezumandu-se la emailul in forma pura .

Mai mult in doctrina se  apreciaza ca magistratii  de cele mai multe ori sunt neincrezatori in sistemele de informare electronice  chiar daca exista  semnatura electronica ,  datorita faptului ca sunt mult mai vulnerabile decat inscrisurile la modificari nedetectate decat de profesionisti  si deci nu formeaza in  totalitate convingerea pozitiva a  judecatorului asupra continutului acestora .

Revenind la email  aratam ca in instanta  partile de cele mai multe ori (nici nu exista in prezent o alta solutie)  trec pe suport de hartie  continutul acestuia prezentandu-l  in instanta sub aceasta forma.             Consider ca acesta poate constitui  un inceput de dovada scrisa  ce poate fi completat cu martori sau prezumtii  sau poate fi supus recunoasterii partii adverse prin intermediul interogatoriului .  

Avand in vedere faptul ca in Codul comercial  se prevede la articolul 46 alin. 2 faptul ca martorii pot fi admisi in procesul comercial ori de cate ori judecatorul considera ca trebuie sa admita proba testimoniala chiar si in conditiile prevazute de art. 1191 Cod civil, continutul unui email  concludent cauzei chiar daca nu poate fi  admis ca inscris sub semnatura privata poate sa intregeasca convingerea instantei in a admite martorii propusi de parte in dovedirea pretentiilor sale.  Acest subiect poate fi  dezvolat de la caz la caz potrivit situatiilor intalnite in practica.  

Articol redactat de avocat Mihaileanu Florian Sebastian

 

*****

 

 

 

 

 

 

1. Concedierea nelegala a salariatului

 

2. Inregistrarile electronice - mijloace de proba in dreptul comercial

 

3. Jurisprudenta . Raspuderea civila delictuala.

Chemarea in solidar a persoanei responsabile de comiterea prejudiciului alaturi   de  societatea asiguratoare. Inadmisibiliatea   obligarii   exclusive a asiguratorului  la repararea prejudiciului in cadrul actiunii indreptate direct impotriva acestuia.

4. Partaj dupa divort. Sot asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata

Aspecte privind regimul matrimonial al bunurilor sotilor atunci cand unul dintre acestia este asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata