Partaj dupa divort . Sot asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata

Aspecte privind regimul matrimonial al bunurilor sotilor atunci cand unul dintre acestia este asociat intr-o societate comerciala  cu raspundere limitata

In studiul de caz ne raportam la dispozitiile  Legii  31/1990  a societatilor comerciale cu modificarile ulterioare si ale Codului familiei in prezent in vigoare. De asemenea vom face referire si la prevederile noului Cod Civil ce va intra in vigoare din toamna anului curent.

Potrivit legii 31/1990 in cadrul societatii cu raspundere limitata asociatii pentru a  constitui capitalul social trebuie sa aduca aporturi atat in numerar cat si in natura, in acest din urma caz  fiind vorba de  bunuri mobile si imobile , corporale sau incorporale etc.  Aporturile in numerar sunt  obligatorii la constituirea oricarei forme de sociatate comerciala si constituie de regula totalitatea capitalului social ca element al patrimoniului societatii comerciale.

Desigur asa cum am aratat mai sus  se pot aduce si aporturi societare  in natura acestea fiind evaluate valoric de catre asociati de comun acord mai putin in societatea comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic unde este necesara o expertiza de specialitate . Aporturile in creante sunt interzise in societatea comerciala cu raspundere limitata.

Bunurile comune ale sotilor aduse ca aport social

Bunurile comune ale sotilor sunt dobandite de regula dupa incheierea casatoriei si constituie aportul fiecaruia in bani sau in munca  raportat la nevoile casnice si se delimiteaza de bunurile proprii potrivit Codului familiei. Doctrina in mare parte precum si jurisprudenta considera ca fiind bun comun si retributia salariala cu conditia ca aceasta sa fie efectiv incasata de catre unul dintre soti .

Oricare dintre soti poate aduce ca aport la capitalul social in cadrul constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata  un bun comun , operand prezumtia de mandat tacit reciproc pentru bunuri mobile iar pentru imobile fiind necesar consimtamantul celuilalt sot. Avand in vedere ca pentru aporturile lor asociatii vor detine parti sociale , ne punem problema daca aceste  titluri de valoare ( partile sociale) vor fi  bunuri comune sau proprii ale sotului detinator.

Desi opiniile sunt impartite,  autorii cu renume in domeniu ( Ion P. Filipescu ) considera ca in masura in care un sot aduce drept aport social un bun comun , partile sociale corespunzatoare aportului sau,  constituie bunuri proprii. Achiesam la aceasta opinie avand in vedere art. 7 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, potrivit caruia contractul de societate (actul constitutiv) trebuie sa nominalizeze aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura deci acesta se personalizeaza si individualizeaza.

Considerand ca legea 31/1990 este o lege speciala fata de Codul familiei, aceasta se aplica cu prioritate. In schimb beneficiile(dividende)  realizate in societate de catre sotul asociat vor fi bunuri comune in baza art. 30 si 31 din Codul familiei.

In cazul dobandirii de parti sociale ( ex. prin cesiune ) de catre unul dintre soti in timpul casatoriei se poate merge mai departe  si sa se considere ca aceste titluri de valoare constituie bunuri  comune in baza art. 30 si 31 Codul familiei cu precizarea ca in raport cu societatea numai sotul dobanditor va exercita toate  drepturile ce decurg din  detinerea partilor sociale pe numele sau,  inclusiv dreptul la dividende care se impart intre sotii asa cum am aratat mai sus.

Solutia  ca titularul partilor sociale din actul constitutiv sa exercite exclusiv  toate prerogativele referitoare la acestea este fireasca pentru ca  in caz contrar  printr-o simpla cesiune s-ar modifica structura sociala  nu numai in raport cu sotul cesionar asa cum este normal  ci si in raport cu celalalt sot coproprietar de titluri de valoare  ceea ce ar  contravenii principiilor de drept  societar si ar vatama pe ceilalti asociati care fortat ar trebui sa accepte un nou asociat .  

Acesta solutie este reglemantata si de noul Cod civil  inca neintrat in vigoare , la art. 349 alin. 2 care prevede : ca “in toate cazurile, părţile sociale sau, după caz, acţiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, soţul care a devenit asociat exercită singur toate drepturile ce decurg din această calitate”.

Potrivit  noului  Cod civil  care introduce notiunea de “conventie matrimoniala” prin care se poate deroga de la regimul matrimonial legal si astfel  prin aceasta partile sociale dobandite de unul dintre soti in timpul casatoriei  pot fi si  bunuri proprii.

Articol  redactat de avocat Mihaileanu Florian Sebastian

 

 

 

 

 

 

 

1. Concedierea nelegala a salariatului

 

2. Inregistrarile electronice - mijloace de proba in dreptul comercial

 

3. Jurisprudenta . Raspuderea civila delictuala.

Chemarea in solidar a persoanei responsabile de comiterea prejudiciului alaturi   de  societatea asiguratoare. Inadmisibiliatea   obligarii   exclusive a asiguratorului  la repararea prejudiciului in cadrul actiunii indreptate direct impotriva acestuia.

4. Partaj dupa divort. Sot asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata

Aspecte privind regimul matrimonial al bunurilor sotilor atunci cand unul dintre acestia este asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata