Jurisprudenta . Raspuderea civila delictuala.

Chemarea in solidar a persoanei responsabile de comiterea prejudiciului alaturi   de  societatea asiguratoare. Inadmisibiliatea   obligarii   exclusive a asiguratorului  la repararea prejudiciului in cadrul actiunii indreptate direct impotriva acestuia.

Referitor la speta prezentata mai jos vom aduce unelele comentarii argumantate.

„Curtea retine faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justiţie prin decizia I din 28.03.2005 pronunţată de Secţiile Unite, în soluţionarea unui recurs în interesul legii,a statuat faptul ca  societăţile de asigurare trebuie citate în procesul penal numai în calitate de asigurator, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită, stabilită prin convenţie, care dă dreptul persoanelor păgubite prin producerea accidentelor să pretindă, în baza art. 57 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, despăgubiri atât celor răspunzători de producerea acestora, cât şi direct asigurătorului de răspundere civilă .

Raportându-se la cauza de faţă, Curtea, în majoritate, constată că modalitatea de obligare a inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata despăgubirilor civile către partea civilă respectă dreptul de opţiune a părţii civile de a solicita despăgubiri celui răspunzător de producerea acestora.

                                                             Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I-a Penala

                                                            Decizia penala nr.85/R/15.01.2010

 

In prezent dispozitiile art. 57 din Legea 36/1995 asa cum a fost modificata si completata  sunt abrogate,  insa la art. 42 din legea  mentionata se prevede faptul ca actiunea persoanei pagubite se indreapta in principal  impotriva celui ce a cauzat prejudiciul,  aceasta putand insa  chema in judecata si societatea asiguratoare in limita obligatiilor ce ii revin potrivit contractului de asigurare. Schimbarile ce au fost  aduse Legii 136/1995  au  in vedere faptul ca persoana pagubita  nu se mai poate indrepta direct impotriva asiguratorului singur  ci in   solidar cu persoana  responsabila de  comiterea prejudiciului.

In acest sens s-a pronuntat si Curtea de apel Craiova prin decizia 237/2008 care retine faptul ca” răspunderea asigurătorului are caracter subsidiar faţă de răspunderea delictuală a autorului prejudiciului, fiind limitată în condiţiile art. 42 şi 44 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, atât cu privire la întrunirea condiţiilor răspunderii personale a autorului prejudiciului – existenţa unui prejudiciu cert, determinat, aflat în legătură de cauzalitate cu fapta asiguratului, care a acţionat cu vinovăţie în forma culpei – cât şi privitor la plafonarea cuantumului despăgubirii la care poate fi obligat asigurătorul, în condiţiile obligaţiilor asumate prin contractul de asigurare.”

De asemenea curtea mai retine faptul  ca ”sub aspectul criticilor formulate de  asigurator  vizând obligarea exclusivă a acestuia  la dezdăunarea părţii civile pentru prejudiciul rezultat din producerea accidentului rutier, se reţine caracterul fondat al acestora.”

Deci in  ce priveste retinerea exclusiva a raspunderii asiguratorului in cadrul actiunii in raspundere civila delictuala indreptate direct contra acestuia,  jurisprudenta s-a pronuntat pe buna dreptate in sensul ca aceasta este inadmisibila. Acesta a fost in opinia  noastra  si motivul pentru care legiuitorul a abrogat art. 57 din legea asigurarilor care permitea pagubitului sa actioneze direct impotriva societatii asiguratoare.

In aceste cazuri coexista raspunderea delictuala a autorului prejudiciului cu raspunderea contractuala a societatii de asigurari si in acest sens invocam dispozitiile art. 42 alin.2  din  Legea 136/1995  prin care asiguratorul raspunde in limitele obligatiilor  ce-i revin  potrivit  contractului  de asigurare. Mai mult  persoana pagubita este un tert raportat la contractul de asigurare incheiat intre asigurat si asigurator , astfel incat este rezonabil ca tertul sa nu poata actiona direct pe asigurator.

Subiectul este controversat unele instante  admitand si contrariul chiar dupa abrogarea art. 57 din Legea 136/1995. Important este ca in astfel de spete asiguratorul va plati nemijlocit despagubirea celui pagubit numai in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat , despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.De asemenea prejudiciul platit de asigurator poate fi material sau moral,  legea nefacand nici o distinctie in acest sens.

Articol redactat de avocat Mihaileanu Florian Sebastian

 

*****

 

 

 

 

 

 

1. Concedierea nelegala a salariatului

 

2. Inregistrarile electronice - mijloace de proba in dreptul comercial

 

3. Jurisprudenta . Raspuderea civila delictuala.

Chemarea in solidar a persoanei responsabile de comiterea prejudiciului alaturi   de  societatea asiguratoare. Inadmisibiliatea   obligarii   exclusive a asiguratorului  la repararea prejudiciului in cadrul actiunii indreptate direct impotriva acestuia.

4. Partaj dupa divort. Sot asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata

Aspecte privind regimul matrimonial al bunurilor sotilor atunci cand unul dintre acestia este asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata