Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

 

Asociatul administrator precum si administratorul simplu sau alte orgnane de administrare (daca nu vorbim de cea mai des folosita societate care cum am afirmat ca este societatea cu raspundere limitata) este obligat fata de societate in primul rand sa respecte obligatiile hotararii adunarii generale ,sa reprezinte cu diligenta ceruta unui bun mandatar societatea in relatiile cu tertii si in plus sa isi respecte angajamentele interne.

 

Chiar daca este angajat cu contract de munca acesta raspunde in temeiul legii 31.1990 si a Codului civil .Raspunderea sa este deci izvorata din actul constitutiv si din lege. Raspunderea sa este una contractuala dar in cazul in care comite o fapta ce se poate cataloga drept ilicita savarsita in afara atributiilor sale statutare si care prejudiciaza societatea , se va putea antrena si o raspundere civila delictuala.


De retinut ca atiunea contra administratorului apartine intodeauna societatii . Administratorul culpabil poate si revocat din functie si poate fi obligat si la plata de daune interese dupa caz.

 

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta