Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

 

Transmiterea partilor sociale in cazul unei societati cu raspundere limitata, catre terte persoane nu se pot transmite decat daca este abrobata de asociatii reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social .


Doctrina s-a pronuntat in sensul ca asociatul care doreste sa isi transmita partile sociale nu poate participa la votul privind hotararea adunarii generale de aprobare, pentru ca potrivit art.79 din Legea 31/1990 , acesta ar putea avea interese contrare cu societatea.


Insa in cazul unui abuz de minoritate sau majoritate dupa caz, asociatul se poate adresa instantei pentru a-i obliga pe ceilalalti sa isi dea acordul in acesta priviinta.

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta