Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

Potrivit art. 235 din Legea 31/1990 asa cum a fost modificata, in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotara odata cu dizolvarea cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv si modul de lichidare al societatii, atunci cand sunt de acord cu repartizarea si lichidarea patrimoniului social si cand asigura stingerea pasivului (a datoriilor)sau regularizarea acestuia prin tranzactie in acord cu creditorii.


Ce este important de retinut in cadrul acestei proceduri este ca asociatii pot hotara numai prin vot unanim asupra modului de impartire a activelor ramase dupa plata creditorilor. Lipsa votului unanim duce la aplicarea procedurii legale a lichidarii.


Procedura se va face cu respectarea regulilor de procedura in fata Oficiul registrului comertului si are ca particularitate faptul ca odata terminata, societatea va fi radiata fara a se parcurge cele doua faze distincte si anume dizolvar, apoi lichidare si fara numirea unui lichidator.

 

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

 

 

 

 

consulta