Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

 

Subliniem ca pentru profesionistii comercianti in cazul in care nu a fost executata obligatia de a plati o suma de bani, asumata in exercitiul activitatii unei inteprinderi , debitorul este de drept in intarziere.


In acest caz nu ne punem problema executarii obligatiei prin echivalent, avand in vedere ca aceasta se poate executa intotdeauna in natura, neputad inlocui o suma de bani cu alta suma de bani. Insa in cazul in care o suma de bani nu este platita la termen, creditorul are dreptul la daune interese moratorii(dobanzi), de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau in lipsa, in cel reglementat de lege, fara a fi nevoit sa dovedeasca un prejudiciu.


Daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala , creditorul va avea dreptul, pe langa dobanda legala, la daune interese menite sa repare integral prejudiciul suferit.


In relatiile comerciale partile au libertatea de a stabili rata dobanzilor insa la modul rezonabil, fara a intra in problematica unei camatarii interzisa de lege.

 

 

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta