Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

 

Penalitatile stabilite intr-un contract se determina printr-o clauza denumita clauza penala care reprezinta evaluarea anticipata a prejudiciului pe care o parte il poate suferi ca urmare a neexecutarii unei obligatii intr-un termen stabilit de parti, a executarii cu intarziere sau a executarii necorespunzatoare a acesteia. Stabilind penalitati nu ne pierdem dreptul, acolo unde este cazul, de a solicita fie clauza penala fie executarea in natura a obligatiei.


Penalitatile se stabilesc de regula in echivalent banesc. Avantajele rezulta din faptul ca atunci cand suntem in iminenta unui litigiu, nu trebuie sa evaluam si sa calculam prejudiciul pentru ca acesta este deja stabilit anticipat.


Dezavantajele exista atunci cand instanta  poate interveni si reduce cuantumul penalitatilor in cazurile stabilite de lege. Dam exemplu cazul in care penalitatea este vadit excesiva fata de prejudiciul ce putea fi prevazut de parti la incheierea contractului.

 

 

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta