Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

 

Un contract poate fi incheiat fara probleme prin simplu acord de vointa, acolo unde legea nu cere o forma speciala. El se poate incheia ca urmare a procedurii de negociere atunci cand partile convin asupra elementelor importante, la distanta prin intermediul acceptarii indubitabile a unei oferte precise si neindoielnice sau executarii acesteia prin savarsirea unui fapt concludent, fara a-l instiinta pe ofertant, daca in temeiul ofertei sau a afacerii ,acceptarea se poate face si in acest mod , in scris, fata in fata sau in forma autentica notariala acolo unde legea obliga.


Insa problema care se pune in practica este cum probam cel mai bine un contract in eventualitatea unui litigiu?
Potrivit art 1191 (vechiul Cod civil )inca in vigoare pana la adoptarea Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila, dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei nu se poate face decat prin inscris autentic sau sub semnatura privata.


In momentul in care incheiati un contract, sa spunem prin intermediul emailului simplu,  desi exista un acord de vointa si deci contractul este valabil, vor aparea dificultati in ce priveste probatiunea ,instanta putand califica in acesta procedura, mailul(inregistrarea electronica) drept inceput de dovada scrisa care trebuie completata cu martori sau recunoscuta prin intermediul interogatoriului, deoarece judecatorii privesc cu prudenta proba prin inregistrari electronice care pot fi usor contrafacute.Deci va asumati anumite riscuri.

 

O solutie buna cu care vine in intampinare legiuitorul roman, este inscrisul sub semnatura electronica reglementat de Legea 455/2001, prin care acest tip de inscris are valoarea probatorie a unui inscris sub semnatura privata daca i s-a atasat sau asociat logic o semnatura electronica bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
O alta solutie si cea mai sigura este sa incheiati contractul prin inscris sub semnatura privata, in instanta fiind greu contestabil.

 

consulta

 

Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta