Ce pot face daca partea cu care am incheiat un contract comercial avand ca obiect general prestarea unei obligatii de a face sau de a da, exceptand obligatiile care au ca obiect o suma de bani, nu isi executa obligatia contractuala asumata, o executa necorespunzator sau cu intarziere?

 

In acest caz putem cere rezilierea sau rezolutiunea contractului prin instanta sau dupa caz prin declaratie unilaterala, in conditiile legii, cu punere in intarziere prin notificare scrisa daca debitorul nu se afla deja in intarziere de drept potrivit noului Cod civil, precum si daune interese care sa acopere un prejudiciu cert si un beneficiu nerealizat dupa caz.


In cazul in care neexecutarea contractului este de mica insemnatate, creditorul nu are dreptul la rezolutiune insa poate cere reducerea propriilor prestatii. De asemenea rezolutiunea sau rezilierea pot avea loc in mod unilateral prin notificarea scrisa a debitorului , atunci cand partile au convenit astfel ,cand debitorul de afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a excutat obligatia in termenul fixat prin punerea in intarziere. Mai mult daca debitorul se afla in imposibilitate de a executa obligatia in natura , aceasta se va executa prin echivalent, de regula banesc.

 

 

consulta

Ce tip de contract comercial este mai avantajos in priviinta formei de incheiere, din punct de vedere al probatiunii?

Ce prejudiciu puteti solicita ?

Ce masuri putem lua in calitate de creditori, in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata a unei sume de bani ?

Care sunt cele mai avantajoase proceduri de recuperare a unei creante banesti?

Ce trebuie sa stim despre penalitati si avantajul acestora intr-un contract comercial ?

Care sunt avantajele perfectarii unei tranzactii pentru a stinge un conflict aparut intre partile contractante?

 

Ce fel de tipuri de societati exista in legislatia noastra ?

Ce tip de societate este cel mai des folosit in practica comerciala ?

Ce trebuie sa aveti in vedere atunci cand inchieiati un contract de societate?

Ce obligatii si drepturi principale are asociatul in cadrul unei societati cu raspundere limitata?

Ce actiuni se pot inteprinde impotriva administratorului fraudulos si necompetent?

Cum pot cesiona partile sociale detinute unei terte persoane in cazul in care ceilalti asociati nu sunt

de acord ?

Cum pot dizolva si lichida cel mai simplu o societate cu raspundere limitata?

 

 

 

consulta