Care este procedura deschiderii succesiunii si a partajarii masei succesorale, prin instanta?

 

In instanta se poate ajunge in mod direct sau atunci cand mostenitorii isi contesta calitatea, cota parte, masa succesorala, etc, elemente care il obliga pe notarul public sa suspende procedura si sa trimita partile in instanta.


Trebuie sa va adresati cu o cerere de chemare in judecata facuta in contradictoriu cu ceilalti mostenitori, care trebuie sa cuprinda pe langa elementele stabilite de Codul de procedura civila, datele de identificare a tuturor comostenitorilor. Nu trebuie sa omiteti pe nici unul dintre acestia in caz contrar, partajul succesoral se poate anula.
De asemenea in cerere trebuie sa aratati calitatea de mostenitor al defunctului, anexand actele doveditoare ale acesteia, clasa din care faceti parte conform legii, titlul pe baza caruia se cere impartela, cota parte care considerati ca vi se cuvine, toate bunurile supuse impartelii, evaluarea provizorie a acestora, locul unde se afla precum si, daca este cazul, persoana care le detine si le administreaza.


De retinut ca actiunea se timbreaza la valoare, taxa de timbru in cadrul partajului fiind de 3% din valoarea masei partajabile, iar atunci cand partile contesta bunurile de impărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestata.

consulta

Cum trebuie sa procedati cand o persoana va cauzeaza un prejudiciu printr-o fapta ilicita?

Daca un angajat al unei persoane juridice va cauzeaza un prejudiciu puteti chema in judecata persoana juridica, stiut fiind faptul ca aceasta dispune de active mai mari pentru acoperirea daunelor suferite?

Ce se intelege prin malpraxis medical si cum poate fi tras la raspundere medicul incompetent care produce in exercitiul atributiilor sale, pagube privind sanatatea unei persoane prin actiune sau inactiune?

Ce trebuie sa aveti in vedere cand semnati un contract civil?

Sunt obligat sa deschid o succesiune prin notariat sau ma pot adresa direct instantei de judecata?

Care este termenul de acceptare al succesiunii in lumina noului Cod civil?

Daca sunt mostenitor legal sau testamentar pot cere partajul succesoral indiferent de pozitia celorlalti comostenitori?

Ce trebuie sa aveti in vedere din punct de vedere juridic atunci cand achizitionati un imobil?

Ce probleme va poate pune banca creditoare in cazul in care recurgeti la un credit ipotecar?

Cum este mai bine sa incheiati antecontractul de vanzare - cumparare, sub semnatura privata parafata pe conventia sablon predata de agentia imobiliara, in forma autentica la notar sau este recomandat ca mai intai sa va adresati unui avocat?

Cand isi produce efectele juridice un contract de vanzare - cumparare a unui imobil, in lumina noului Cod Civil?

 

consulta